پسری که سربازی

با پسری که سربازی نرفته ازدواج کنم یا نه؟

سربازی رفتن، برای خیلی از پسران معضل بزرگی است که بر سر راه ازدواجشان وجود دارد. معضلی که خیلی ها را نگران می کند و البته نامزدهای زیادی را با دلتنگی و اشک و آه در انتظار پایان دوره خدمت می گذارد. مشکلات یک ماموریت 2 ساله برخی از خانواده ها به پسرهایی كه سربازی […]

ادامه مطلب