بیست و سوم ماه رمضان

اعمال شب بیست و سوم ماه رمضان

  به گزارش ایرنا، اعمال مشترك این سه شب شامل غسل، نماز دو ركعتی با هفت مرتبه توحید و هفتاد مرتبه ‘استغفرالله و اتوب الیه’، قرآن به سر گرفتن، زیارت امام حسین (ع)، خواندن نماز صد ركعتی و احیا داشتن این شب هاست و در شب بیست و سوم علاوه بر این اعمال بر چند […]

ادامه مطلب