تماس با مدیر
شنبه, ۲۵ اردیبهشت , ۱۴۰۰


خود بزرگ بینی یا خود کم بینی کاذب ؟!!

خود بزرگ بینی یا خود کم بینی کاذب ؟!!

همیشه در مورد اعتماد به نفس و فواید آن که باعث می شود انسان به چه مراحلی در زندگی برسد بسیار شنیده ایم ولی شاید به این فکر نکرده باشیم که این اعتماد به نفس بیش تر از اندازه ممکن است چه مشکل هایی ایجاد کند که از آن به عنوان اعتماد به نفس کاذبیاد می شود.

 
 
مریم عباسی مدرس و مشاور دانشگاه و دبیر شبکه شفا در گفت و گو به شناخت و ارزیابی افراد از خود اشاره و آن را مهمترین دلیل اعتماد به نفس کاذب می داند.
 
اعتماد به نفس کاذب به دلیل فقدان خودآگاهی صحیح در فرد بوجود می آید . وقتی که فرد خود را نمی شناسد ممکن است از آن چیزی که هست خود را بیشتر یا کمتر در نظر بگیرد. زمانی که فرد با توجه به ناآگاهی از توانایی های خود بیشتر از ظرفیت و توانایی های خود را در نظر می گیرد گرفتار اعتماد به نفس کاذب می شود و اگر کمتر از حد توانایی خود را در نظر بگیرد دچار خود کم بینی کاذب می شود.
 
 
معمولا این افراد دچار عدم خودآگاهی صحیح یا عدم ارزیابی صحیح از خود هستند دچار اعتماد به نفس کاذب می شوند. امکان دارد فرد خود را بشناسند اما ارزیابی از میزان توانایی هایش نداشته باشند به همین دلیل به توانمندیهای خود بیشتر از آن چیزی که هست اعتماد می کنند.
 
 
دو عامل عدم ارزیابی صحیح و عدم خود ارزیابی از خودآگاهی های افراد باعث می شود که فرد گرفتار اعتماد به نفس کاذب شود.
 
این کارشناس علوم تربیتی درباره راه های بدست آوردن خودآگاهی و خود ارزیابی می گوید: فرد برای داشتن این آگاهی و خودارزیابی ها باید بتواند فرهنگ محیطی که در آن زندگی می کند را ارزیابی کند.
 
 معمولا افرادی دچار اعتماد به نفس کاذب می شوند که نمی دانند که جامعه به چه میزان از توانایی آنها نیاز دارد.

وبگردی
Copyright 2007 - 2019