تماس با مدیر
شنبه, ۸ آذر , ۱۳۹۹


عکس زنان و دختران ووشوکار در پارک آب و آتش

عکس زنان و دختران ووشوکار در پارک آب و آتش

همزمان با روز جهانی تای چی و چی کنگ در روز جمعه، مراسمی با حضور مسئولان فدراسیون ووشو و جامعه تای چی در پارک آب و آتش برگزار شد.

زنان و دختران ووشوکار در پارک آب و آتشزنان و دختران ووشوکار در پارک آب و آتش
عکس زنان و دختران ووشوکار در پارک آب و آتشعکس زنان و دختران ووشوکار در پارک آب و آتش
تصاویر زنان و دختران ووشوکار در پارک آب و آتشتصاویر زنان و دختران ووشوکار در پارک آب و آتش
زنان ووشوکار در پارک آب و آتشزنان ووشوکار در پارک آب و آتش
دختران ووشوکار در پارک آب و آتشدختران ووشوکار در پارک آب و آتش
زنان و دختران ووشوکارزنان و دختران ووشوکار
عکس زنان و دختران ووشوکار
دختران ووشوکاردختران ووشوکار
زنان ووشوکارزنان ووشوکار
تصاویر زنان و دختران ووشوکار

وبگردی
Copyright 2007 - 2019