تماس با مدیر
چهارشنبه, ۱ شهریور , ۱۳۹۶


نوشته عاشقانه بنیامین و حلقه ازدواج در دستش + عکس

نوشته عاشقانه بنیامین و حلقه ازدواج در دستش + عکس

بنیامین

بنیامین که گویا دیالوگ های هندی اش را از این راه بیان می کند با انتشار عکس زیر نوشت:

بنیامین که گویا دیالوگ های هندی اش را از این راه بیان می کند با انتشار عکس زیر نوشت:
دستم اگه  که رو بشه
دلم بی آبرو بشه
راز مگو …بگو بشه

نوشته عاشقانه بنیامین و حلقه ازدواج در دستش

صفحه شخصی بنیامین


Copyright 2007 - 2017