تماس با مدیر
پنج شنبه, ۱۹ تیر , ۱۳۹۹


حادثه تلخ برای خانوم اس ام اس باز+عکس

حادثه تلخ برای خانوم اس ام اس باز+عکس

خانوم اس ام اس باز

حادثه تلخ برای خانوم اس ام اس باز+عکس

وقتی یک دختر 14 ساله مدرسه ای متوجه شد راننده سرویس مدرسه اش پشت فرمان در حال اس ام اس بازی است از او فیلم گرفت و با همین مدرک باعث اخراج وی از محل کارش شد. این مدرک تصویری نشان میدهد خانم راننده در حالیکه فرمان اتوبوس را با یک دست گرفته است در حال ارسال و دریافت پیامک با تلفن همراه خود است.

این دختر بچه فلوریدایی هنگام بازگشت از مدرسه از صحنه اس ام اس بازی راننده فیلم گرفت و با نشان دادن آن به اولیا مدرسه باعث شد خانم راننده از کار برکنار شود.
در این تصاویر کاملا مشخص است که در یک ترافیک سنگین راننده اتوبوس مدرسه با بی دقتی تمام در حال ارسال پیام با تلفن همراه خود است و با توجه به اینکه این امر در حین رانندگی جرم محسوب میشود و خطرات ناشی از آن جان بچه ها را به خاطر خواهد انداخت اولیای مدرسه تصمیم به اخراج وی گرفتند.
این مدرسه از راننده نام برده به دادگاه شکایت کرده است و پرونده رسیدگی به اتهام وی در حال بررسی است. طبق قوانین ایالتی رانندگان سرویس های مدرسه هنگام انجام خدمت باید تلفن همراه خود را خاموش کنند و تا پایان ساعت کار از آن استفاده نکنند.

وبگردی
Copyright 2007 - 2019