تماس با مدیر
یکشنبه, ۸ اسفند , ۱۳۹۵

روحانی در کابین خلبان به سمت نیویورک

روحانی در کابین

روحانی در کابینه خلبان به سمت نیویورک

در حاشیه بدرقه رسمی رییس جمهور پیش از سفر به نیویورک

روحانی
 

 


Copyright 2007 - 2016
بستن پنجره