تماس با مدیر
دوشنبه, ۱۹ آذر , ۱۳۹۷


زمان انتشار کارنامه کنکور 92

زمان انتشار کارنامه کنکور 92

رشته‌هاي تحصيلي نيمه‌متمركز آزمون سراسري سال 1392 مربوط به دوره‌هاي روزانه، شبانه «نوبت دوم »، دانشگاه پيام‌نور‌، موسسا‌ت‌آموزش عالي غير انتفاعي و غيردولتي و دوره‌هاي بين‌الملل دانشگاههاي علوم پزشكي كشور است که فهرست ‌اسامي ‌و ‌شماره‌ داوطلبي‌ معرفي‌شدگان هر يك از رشته‌هاي تحصيلي مذكور تا چند برابر ظرفيت هر رشته از طريق سايت سازمان سنجش در تاریخ اعلام شده منتشر خواهد شد.

معرفي‌شدگان هر يك از رشته‌هاي تحصيلي مذكور لازم است با توجه به برنامه‌ زماني اعلام ‌شده و ضوابط مندرج در اطلاعيه‌اي كه به همراه فهرست معرفي‌شدگان اين قبيل رشته‌ها منتشر خواهد شد، براي شركت در مراحل مختلف گزينش رشته يا رشته‌هاي مربوط اقدام کنند.

اعلام تکمیل ظرفیت کنکور 92 در 6 آبان ماه

پس از پايان مراحل ثبت‌نام ضمن بررسيهاي لازم در صورت نياز به تكميل ظرفيت اطلاعيه سازمان سنجش در رابطه با تكميل ظرفيت و يا پذيرش در برخي رشته محل‌هاي جديد در آزمون سراسري سال 1392 در روز دوشنبه 6 آبان ماه 92 از طريق سايت سازمان و هفته نامه پيك‌سنجش منتشر خواهد شد.

انتشار کارنامه کنکور در دهه اول مهرماه

براي كليه پذيرفته‌شدگان و هم چنين آن‌دسته از داوطلباني كه فرم انتخاب‌ رشته اينترنتي خود را تكميل کرده اند ولي پذيرفته نشده‌اند، كارنامه علمي حاوي رتبه داوطلب در هريك از كد رشته‌هاي انتخابي در بين متقاضيان كد رشته مزبور در سهميه مربوط، با توجه به نمره كل وي در همان كد رشته و همچنين رتبه آخرين نفر پذيرفته‌شده در هر يك از كد رشته‌هاي انتخابي و اطلاعات مفيد ديگر در دهه اول مهرماه در سايت سازمان سنجش قرار داده خواهد شد.

ارسال سئوال به صورت اینترنتی تا 15 آبان ماه

باتوجه به كنترلهاي متعدد و بررسي‌هايي كه به صورت مختلف به عمل آمده، از صحت كد رشته محل قبولي اعلام شده پذيرفته‌شدگان اطمينان حاصل شده و داوطلبان پس از دريافت كارنامه از طريق سايت درصورتي كه درباره كد رشته‌هاي انتخابي و ساير مندرجات كارنامه سوالي داشته باشند، مي‌توانند حداكثر تا 15 آبان ماه 92 از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان در رابطه با كد رشته‌هاي انتخابي و مندرجات كارنامه نهايي آزمون سراسري سال 1392، اقدام و از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اكيداُ خودداري کنند.

به كليه مكاتباتي (اينترنتي و يا غيرايترنتي) كه بعد از تاريخ اعلام شده در اين خصوص صورت گيرد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

صفر شدن ظرفیت در 35 کد رشته – محل کنکور

برابر اعلام دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و همچنين برخي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي پذيرش در 35 كد رشته‌ – محل در بخش چندگروهي، علوم رياضي و فني، علوم انساني و هنر انجام نمی گیرد.

امتیاز دهید

وبگردی
Copyright 2007 - 2017