تماس با مدیر
شنبه, ۹ اردیبهشت , ۱۳۹۶


عکس بزرگترين تجمع كچل ها

تجمع كچل ها

عکس بزرگترين تجمع كچل ها

77 نفر كه سر خود را در استراليا تراشيده بودند، بزرگترين تجمع كچل ها را تشكيل دادند و نام خود را در كتاب ركوردهاي گينس ثبت كرد.

Copyright 2007 - 2017
بستن پنجره