تماس با مدیر
یکشنبه, ۶ مهر , ۱۳۹۹


موجودات ما قبل تاریخ+عکس

موجودات ما قبل تاریخ+عکس

موجودات ما قبل تاریخ

هیچ انسانی در میلیون ها سال قبل حضور نداشته و اگر هم بوده قادر به عکاسی از موجودات آن موقع نبوده است. ولی دانشمندان از روی شواهد و آثار بجا مانده از فسیل های بجا مانده از اسکلت حیوانات ما قبل تاریخ ظاهر آنها را تجسم میکنند. در این آلبوم تعدادی از حیواناتی که احتمالا در میلیون ها سال قبل در روی زمین زندگی میکرده اند را مشاهده میکنید.

 

وبگردی
Copyright 2007 - 2019