اختصاصی

عکس های جالب از سوسک های عجیب

این سوسک از خانواده Phengodidae است و نوع ماده آن ها میتوانند در شب بدرخشد. نوع نر نمی‌تواند بدرخشد ولی بجای آن دارای شاخک های بسیار بزرگی است که گاها از خود حشره بزرگ تر است. او از این شاخک ها برای ردیابی فرومون های ساتع شده از حشرات ماده استفاده میکند. این حشره خارق […]

ادامه مطلب

مدل کتابخانه های خلاقانه

کتابخانه های خلاقانه مدل کتابخانه های خلاقانه مدل کتابخانه های خلاقانه مدل کتابخانه های خلاقانه مدل کتابخانه های خلاقانه مدل کتابخانه های خلاقانه

ادامه مطلب