روابط عاشقانه

مجموعه قطعات عاشقانه (6)

فکر من در این است
که پر از شوق تو باشم هر دم
که دلم سرشار از عشق تو باشد یکدم
قلب من می خواهد
که فقط از تو نشان داشته باشد در خود
و دو چشمم پر…

ادامه مطلب