روابط عاشقانه

من عاشق پدر و مادرم هستم

آدما تا وقتي کوچيکن دوست دارن براي مادرشون هديه بخرن اما پول ندارن.وقتي بزرگتر ميشن ، پول دارن اما وقت ندارن.وقتي هم که پير ميشن ، پول دارن و…

ادامه مطلب

جدایی و دلتنگی

با تو نیستمتو نخوانبا خودم زمزمه میکنم…من خوبم ….من آرامم……من قول داده امفقط کمیتو را کم اورده امیادت هست؟ میگفتم در سرودن تو ناتوانم؟ و

ادامه مطلب

عشقبازی زیر باران!!

اولین روز بارانی را به خاطر داری؟ 
غافلگیر شدیم چتر نداشتیم خندیدیم دویدیم وبه شالاپ شلوپ های گل آلود عشق ورزیدیم.دومین روز بارانی چطور

ادامه مطلب

قطعات عاشقانه(17)

اینطور نمیشودباید یک غریق نجات همیشه همراهم باشدغــرق در فـکرت شدن اصلا دست خودمــ نیست…..به دلتنگی هایمـــ دست نزنمی شكند بغضــمـــــ یك…

ادامه مطلب

قطعات عاشقانه(16)

کلاغ پر …گنجشک پر …من خیلی وقته پریده ام .زودتر از تمام کلاغها و گنجشکها !!!کــآش میفـَهمیدی،وَقــتی میگویـــَم میرَوَمـــ،خــُداحافــِظ…

ادامه مطلب

متن هاي كوتاه رمانتيك

آسمـان هـم کـه بـاشیبـغلت خـواهــم کـرد …فـکر گـستـردگـی واژه نبـاشهـمه در گـوشه ی تـنـهایـی مـن جـا دارنـد …پـُر از عـاشـقـانـه ا…

ادامه مطلب