فال امروز شما

فال روز 17 شهریور 93

فال روز 26 تیر 93

فال روز فال روز 17 شهریور 93     فروردین شاید امروز بخواهید یکی از همکاران تان را قانع کنید و به او بگویید که تمایل به حفظ اسرار دارید. اگر چه قصد بدی ندارید، اما فعل و انفعالات کهکشانی را از نظر دور نکنید. امروز ماه کامل به دوازدهمین خانه در طالع شما یعنی […]

ادامه مطلب

فال روز 16 شهریور 93

فال روز 26 تیر 93

  فال روز فال روز 16 شهریور 93     فروردین شاید امروز همه چیز زندگی تان پیچیده به نظر برسد، اما به این معنی نیست که قرار است روز ناخوشایندی داشته باشید. امروز قادبر هستید جزییات ریزی را ببینید که پیش از این برای تان قابل درک نبود، اما حالا می توانید این نکات […]

ادامه مطلب

فال روز 15 شهریور 93

فال روز 26 تیر 93

فال روز فال روز 15 شهریور 93   فروردین به نظر می رسد که امروز خیلی نگران مسئولیت های تان نیستید و بیشتر به کلیت فکر می کنید. معمولاً دوست دارید تمرکزتان را روی لحظه ای که در آن هستید قرار دهید. اما ممکن است همزمان به آن دوردست ها هم نگاهی بیندازید و ببینید […]

ادامه مطلب

فال روز 14 شهریور 93

فال روز 26 تیر 93

فال روز فال روز 14 شهریور 93   فروردین امروز نباید همین طور که در مسیر حرکت می کنید نقشه ی خود را بسازید، حتی اگر این رویکرد بداهه معمولاً به نفع تان تمام می شده امروز بهتر است این رویه را در پیش نگیرید. به پیامی که صورتی فلکی جدی با ویژگی محافظه کاری […]

ادامه مطلب

فال روز 13 شهریور 93

فال روز 26 تیر 93

فال روز فال روز 13 شهریور 93       فروردین شاید امروز دل تان بخواهد که بدون برنامه عمل کنید، اما باید بدانید که اگر یک نقشه ی از پیش تعیین شده داشته باشید و به آن بچسبید منافع بیشتری عایدتان خواهد شد. وقتی انتخاب های تان محدود می شود می توانید با تعیین […]

ادامه مطلب

فال روز 12 شهریور 93

فال روز 26 تیر 93

فال روز فال روز 12 شهریور 93   فروردین اگر چه از همان ابتدای صبح تصمیم دارید که کار درست را انجام دهید و وظایف تان را در محل کار به پایان برسانید، اما همین که کمی از روز بگذرد این احساس تعهد در شما شدت خواهد گرفت. دقیقاً می دانید که باید چه کار […]

ادامه مطلب

فال روز 11 شهریور 93

فال روز 26 تیر 93

فال روز فال روز 11 شهریور 93     فروردین امروز ممکن است طی یک گفتگوی غیر منتظره دچار شک و تردید شوید، شاید با نقطه نظراتی مواجه شوید که با برنامه های فعلی شما جور نباشند. متأسفانه مشکلی که اکنون با آن دست و پنجه نرم می کنید به این راحتی ها حل نخواهد […]

ادامه مطلب

فال روز 10 شهریور ماه 1393

فال روز 26 تیر 93

فال روز فال روز10  شهریور ماه 1393 فروردین شاید امروز نتوانید از نظر احساسی ارضا شوید، به ویژه اگر خشم بر شما مستولی شود. هر کاری که از دست تان برمی آید انجام دهید تا اضطراب و نگرانی خود را کنترل کنید، زیرا با سرزنش کردن دیگران فقط آن ها را از خودتان دورتر می […]

ادامه مطلب

فال روز 9 شهریور 93

فال روز 26 تیر 93

فال روز فال روز 9 شهریور 93     فروردین امروز ممکن است برنامه های تان خوب پیش نرود و شما را به یاد دورانی در گذشته بیندازد که مثل امروز اندوهگین بودید. شاید غم و غصه های قدیمی دوباره به سراغ تان بیاید، اما شما نمی توانید به سادگی آن ها را کنار بزنید […]

ادامه مطلب

فال روز 8 شهریور 93

فال روز 26 تیر 93

فال روز فال روز 8 شهریور 93   فروردین امروز هیچ چیز نمی تواند به اندازه ی شروع یک کار جدید به شما احساس لذت و رضایت دهد، اما ممکن است خیلی زود منابع و انرژی شما تمام شود و نتوانید مسیر زیادی را طی کنید. دوست ندارید همزمان دست به انجام کارهای مختلف بزنید، […]

ادامه مطلب