تماس با مدیر
دوشنبه, ۳ اردیبهشت , ۱۳۹۷


یک جشنواره بسیار ترسناک در کشور تایلند + تصاویر

یک جشنواره بسیار ترسناک در کشور تایلند + تصاویر

جشنواره بسیار ترسناک

یک جشنواره بسیار ترسناک در کشور تایلند + تصاویر

در اوایل اکتبر در تایلند یک فستیوال عجیب برگزار میشود. مردم در طول این مراسم که ۹ روز به طول می انجامد بسیاری از قوانین را باید رعایت کنند. آنها حق خوردن گوشت و مشروبات را در این ایام را ندارند. مهمترین و عجیب ترین رسم آنها در این روز ها رد کردن اشیاء مختلف از دهانشان است. از نظر آنها هر قطره خون که بابت اینکار ریخته شود عبادت محسوب میگردد.
 
جشنواره ترسناک ,عجایب کشور تایلند

جشنواره ترسناک ,عجایب کشور تایلند

جشنواره ترسناک ,عجایب کشور تایلند

جشنواره ترسناک ,عجایب کشور تایلند

جشنواره ترسناک ,عجایب کشور تایلند

جشنواره ترسناک ,عجایب کشور تایلند

جشنواره ترسناک ,عجایب کشور تایلند

جشنواره ترسناک ,عجایب کشور تایلند

جشنواره ترسناک ,عجایب کشور تایلند

جشنواره ترسناک ,عجایب کشور تایلند

جشنواره ترسناک ,عجایب کشور تایلند

جشنواره ترسناک ,عجایب کشور تایلند

جشنواره ترسناک ,عجایب کشور تایلند

جشنواره ترسناک ,عجایب کشور تایلند

جشنواره ترسناک ,عجایب کشور تایلند

امتیاز دهید

وبگردی
Copyright 2007 - 2017