6

فال روز 6 دی 1390

فروردین:به نظر می رسد این روزها كار سخت و پرزحمت روزانه شما زیاد هم برایتان خسته كننده و كسل آور نباشد. شما حتی ممكن است از كار سخت و دشوار اس…

ادامه مطلب

فال روز :6 آذر

فروردین:در حالی که سیاره پلوتو در اطراف دهمین خانه تان یعنی خانه وضعیت ها و شرایط می‌چرخد، برای شما حامل و پیام آور قدرت در روزهای آینده ا…

ادامه مطلب

6 دلیل برای خوردن کیوی

یک عدد کیوی بزرگ بدون پوست دارای عناصر زیر است:
1. 3 گرم فیبر که کلسترول را کاهش داده، از سرطان روده جلوگیری می‌کند و به کنترل انسولین کمک م…

ادامه مطلب

فال روز 6 آبان 1390

فروردين: در حالی که ماه در هفتمین خانه تان یعنی خانه دوستی‌ها به بهرام ملحق می‌شود، شما دوست دارید بیشتر از قبل در مورد دوستی‌هایتان …

ادامه مطلب