گوینده قدیمی اخبار

مجری مشهور اخبار در بازار موبایل+عکس

مجری مشهور اخبار مجری مشهور اخبار در بازار موبایل+عکس امروز برای تعمیر گوشی‌ام، رفته بودم پایتخت. وارد یک مغازه که شدم چهره آشنایی را دیدم. قاسم افشار گوینده قدیمی اخبار سیما که بعد از این چند سال، آن‌طور که در عکس پیداست خیلی سپیدموی و شکسته شده بود. مغازه‌دارها هم خیلی تحویلش می‌گرفتند و عکس […]

ادامه مطلب