کوتاه

ابی مو هایش را برای کمک به یک موسسه خیریه کوتاه کرد!!+ عکس

کی فکرشو می کرد ابی 3 سال بخاطر کمک به یک موسسه خیریه موهاشو بلند کرده بود؟! چقدر انتقاد می شد که این مدل جلفه و این مو بهش نمیاد اما باز نیتش را نگفت!!! ابی موهایش را به موسسه ی خیریه ی “قفل عشق” تقدیم کرد. موسسه ی خیریه ای که قطعات مو را […]

ادامه مطلب

داستان کوتاه روح دخترک

درِ مطب دکتر به شدت به صدا درآمد. دکتر گفت در را شکستی! بیا تو. در باز شد و دختر کوچولوی نه ساله ای که خیلی پریشان بود به طرف دکتر دوید و گفت : آ

ادامه مطلب