کردن

عاقبت شوم خودکشی کردن

بعضی وقت ها از زمین و زمان برای آدم غم می باره مشکلات چنان پشت سر هم هجوم میارن که آدم به مرز جنون میرسه و تحملش تموم میشه به طوری که گویا هر …

ادامه مطلب