ژاپن یک عراق صفر

ژاپن یک گل به عراق زد

    بازی با برتری ژاپن از دقایق ابتدایی شروع شد و شاگردان “آگیره” کاملا سوار بر بازی بودند . در ده دقیقه اول، ژاپن چندین و چند موقعیت داشت ولی نتوانست از آنها بهره ببرد. فشار حملات ژاپن ادامه داشت ولی عراق هم چشم به ضد حملات دوخته بود و موفق شد دروازه ژاپن […]

ادامه مطلب