پسر تلگرامی

فیلم /داغی که پسر تلگرامی روی دل احسان علیخانی گذاشت

پسر تلگرامی   پسری که با دختران زیادی عکس های نامناسب گرفته بود از کشور خارج شد و به ترکیه گریخت و برای اینکه زهر خودش را بریزد در صحبت هایش گفته است که قرار بود توی برنامه ماه عسل احسان علیخانی بیام ولی نشد که علیخانی از همه جا بی خبر هم شوکه شد […]

ادامه مطلب