پروین کوشیار

خسرو شکیبایی و همسرش پروین کوشیار در جوانی

پسر خسرو شکیبایی عکسی از پدر و مادرش را در روز مادر منتشر کرده است پوریا شکیبایی نیز سابقه بازیگری هم داشته است عکس های جوانی خسرو شکیبایی و همسرش پروین کوشیار را در دوران جوانی مشاهده میکنید پوریا شکیبایی پسر خسرو شکیبایی پوریا شکیبایی در حال سلفی انداختن پروین کوشیار همسر خسرو شکیبایی پروین […]

ادامه مطلب