پرونده اختلاس بیمه و استانداری تهران

آیا ستاره فوتبال ایران در قضیه اختلاس نقش داشته؟

مهر : در ادامه سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه و استانداری تهران، قاضی مدیر خراسانی برای مشورت فوری به مدت 15 دقیقه تنفس اعلام کرد. در جلسه صبح امروز ج. الف معروف به آقای خاص به همراه وکیلش به دفاع از خود پرداخت. “ج. الف” پس از حضور در جایگاه گفت: آقای “م.ر” […]

ادامه مطلب