پروفسور علی جوان

معروف ترین شخصیت های ایرانی در جهان + عکس

پییر امیدار موسس ورئیس شرکت ebay بنیانگذار تجارت الکترونیک درجهان   فرح کریمی تنها زن ایرانی درپارلمان هلند پروفسور مجید سمیعی رئیس جراحان مغز جهان درآلمان     انوشه انصاری رئیس موسسه تکنولوژی تل کام واولین فضانورد زن ایرانی     پروفسور لطفی زاده استاد دانشگاه وپدرمنطق فازی .کامپیوتر هوشمند وبنیانگذار نسل سوم کامپیوتر درجهان […]

ادامه مطلب