پاک کردن آرایش چشم

نحوه پاک کردن آرایش چشم

پاک کردن آرایش چشم نحوه پاک کردن آرایش چشم بسیاری از خانمها هرروز آرایش میکنند ولی برخی سالی یا ماهی این کار را انجام میدهند . بالطبع پاک کردن آرایش برای خانمهایی که هرروز آرایش میکنند سخت است و در اثر پاک کردن ممکن است پوست آسیب ببینید مخصوص وقتی ریمل را از چشم پاک […]

ادامه مطلب