يوسف سليمينا

یوسف سلیمی از خواننده های محلی استان کرمان در گذشت

یوسف سلیمی   یوسف سلیمی از بنام ترین خواننده های محلی استان کرمان که چهارشنبه شب (یکم بهمن ماه) به علت بیماری ریوی به کما رفته بود، شب جمعه (سوم بهمن ماه) در سن ۵۷ سالگی درگذشت. یوسف سلیمی یکی از بزرگترین خوانندگان نواحی کشور محسوب میشد که بارها در جشنواره های نواحی به عنوان […]

ادامه مطلب