وضع حمل شگفت انگیز کوسه در ساحل

وضع حمل شگفت انگیز کوسه در ساحل + تصاویر

وقتی مردم مشغول شنا در سواحل کالیفرنیا بودند ناگهان کوسه ای به ساحل نزدیک شد و در همان جا در جلوی دید همگان اقدام به وضع حمل کرد. بعد از این مردم دور او جمع شده و عکس های زیادی از این وضع حمل تهیه شد. نوزاد این کوسه بسیار کوچک بود و بعد از […]

ادامه مطلب