وزارت راه‌وشهرسازي

“يارانه‌اجاره‌بها” ماهانه حدود 400 هزار تومان به اجاره‌نشين های كم‌درآمد

“يارانه‌اجاره‌بها” ماهانه حدود 400 هزار تومان به اجاره‌نشين های كم‌درآمد در سال 93 ماهانه حدود 400 هزار تومان «يارانه‌اجاره‌بها» توسط دولت به 70 هزار اجاره‌نشين كم‌درآمد در قالب طرح مسكن‌اجتماعي پرداخت خواهد شد وزير راه‌وشهرسازي پنج‌شنبه گذشته به مناسبت سالگرد صدور فرمان تاريخي حضرت امام(ره) در 21فروردين سال 1358 -كه منجر به افتتاح يك حساب […]

ادامه مطلب