هیات

هیات عبدالرضا هلالی تعطیل شد

تعطیلی هیات عبدالرضا هلالی   “هیات الرضا” که به نام عبدالرضا هلالی در تهران شناخته شده است،در اطلاعیه ای اعلام کرد امسال در دهه اول محرم برنامه ندارد. هیات الرضا امسال در دهه اول محرم برنامه ندارد “هیات الرضا” که به نام عبدالرضا هلالی در تهران شناخته شده است،در اطلاعیه ای اعلام کرد امسال در […]

ادامه مطلب