همزمان کرم ضد آفتاب و آرایش

اهمیت همزمانی کرم ضد آفتاب و آرایش در مجله سلامت مثبت سبز

همزمانی کرم ضد آفتاب و آرایش   اهمیت همزمانی ضد آفتاب و آرایش همزمانی ضد آفتاب و آرایش گاه مشکل به نظر می آید. استفاده از کرم ضد آفتاب به قدری اهیمت دارد، که بهانه ای برای شانه خالی کردن شانه از زیر آن نمی توان پذیرفت. با توجه به این نکته که آرایش کردن […]

ادامه مطلب