همراهی عاطفی با همسر

اس ام اس بازی کردن شوهر شما با یک خانم غریبه؟

اس ام اس بازی کردن   خانمی ۲۷ ساله هستم. چند ماه بود که به رفتار شوهرم شک کرده بودم. احساس می کردم بی اعتنا و عصبانی است با خودم گفتم شاید به خاطر کارش است ولی در تلفن همراهش یک پیامک دیدم که ظاهراً متعلق به یک خانم بود. پیامک خیلی احساساتی بود، باید […]

ادامه مطلب