نوراحمد نیکبخت

آخرین وضعیت نوراحمد نیکبخت دیپلمات ربوده شده ایرانی

نوراحمد نیکبخت دیپلمات ربوده معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان گفت: اخبار دریافتی از مقام های یمن، سلامت آقای «نوراحمد نیکبخت» دیپلمات ربوده شده کشورمان در صنعا را تائید می کند. حسین امیرعبداللهیان افزود: وزارت امور خارجه کشورمان ضمن قدردانی از تلاش کمیته پیگیری وضعیت دیپلمات ایرانی در صنعا، در انتظار تلاش های […]

ادامه مطلب