نقش ماهور در سریال کارادایی

عکس کودکی ماهور در سریال کارادایی

ماهور عکس کودکی ماهور در سریال کارادایی کنان در ایران با بازی در نقش ایزل بیشتر شناخته شده است.البته او به خوبی از پس نقش ماهور در سریال کارادایی نیز برآمده است.برای بازی در سریال کارادایی او ببرای بازی در سریال Karadayıمبلغ ۴ میلیون دلار دریافت کرده که این بیشترین دستمزد تاریخ سینما و تلویزیون ترکیه […]

ادامه مطلب