نتیجه تنها رفتن به تایلند

نتیجه تنها رفتن به تایلند+عکس

Lee Charie از بالکن با سر به زمین افتاد؛ اما نمرد. این شهروند 32 ساله انگلیسی از بالکن هتلی در جزیره Koh Tao تایلند با سر به زمین خورد، اما دیده از جهان نبست. کارکنان هتل پس از مشاهده آقای لی در این وضعیت ابتدا او را به سرعت به یک کلینیک محلی و سپس […]

ادامه مطلب