میومیو گربه

گربه ای به رنگ صورتی+عکس

یك مرد چینی در نزدیكی مجتمع محل زندگی خود متوجه میومیو گربه‌ای شد كه تمام موهای بدن آن به رنگ صورتی بود. یائو شیان‌های كه در استان‌غربی گانسوی چین زندگی می‌كند در این باره گفت: با دیدن گربه فكر كردم چشم‌هایم اشتباه می‌بیند اما بعد مطمئن شدم كه این گربه واقعا صورتی رنگ است. به […]

ادامه مطلب