میادین اصلی شهر بروکسل

فرشی منحصر بفرد در بروکسل

میدان اصلی شهر بروکسل به شکل یک فرش پوشیده از گل تزئین شد. به مناسبت پنجاهمین سال مهاجرت کارگران ترکیه یکی از میادین اصلی شهر بروکسل به شکل یک فرش پوشیده از گل تزئین شد. این مهاجرت بر اساس امضای يک توافقنامه در۳۰ اکتبر ۱۹۶۱ ميلادی ميان آلمان غربی و ترکيه، آغاز شد که بیش […]

ادامه مطلب