مکانهای دیدنی یونان

آشنایی با بنای تاریخی آکروپلیس

آکروپلیس آشنایی با  بنای تاریخی آکروپلیس   آکروپلیس در زبان یونانی، به معنی شهر مرتفع یا صخره مقدس است و در یونان و تمام دنیا وجود دارد اگر چه آکروپلیس‌های دیگری در یونان وجود دارد، اما اهمیت آکروپلیس آتن آن قدر زیاد است که نام آکروپلیس به عنوان اسم خاص برای آن در نظر گرفته […]

ادامه مطلب