مناسبت هادر ايران

جشن آذرگان نهم آذر

جشن آذرگان جشن آذرگان نهم آذر جشن آذرگانروز نهم هر ماه «آذر» یا «اَتر»(Atar) نام دارد؛ آذر ایزد ویژه­ ی همه­ ی آتش­هاست و از احترام ویژه­ای نسبت به سایر آخشیج­ها (عناصر) برخوردار می­باشد و «جشن آذرگان» جشنی دیگر از جشن­های آتش است در گرامیداشت این آخشیج و ایزد منسوب به آن.ابوريحان بیرونی در صفحه […]

ادامه مطلب