معتمدآریا در تلویزیون

سانسور علی کریمی و معتمدآریا در تلویزیون

سانسور سانسور علی کریمی و معتمدآریا در تلویزیون حرکت خیرخواهانه علی کریمی؛ فاطمه معتمدآریا، مهتاب کرامتی و تعدادی دیگر از هنرمندان کشورمان برای کمک به زندانیان دیه بازتاب های گسترده در رسانه های مختلف داشته است. این گروه دو شب پیش در سینما آزادی حاضر شدند و بلیت های فیلم دهلیز را-که به موضوع قصاص […]

ادامه مطلب