معافیت از اهدای خون

چه کسانی از اهدای خون معاف می شوند

اهدای خون چه کسانی از اهدای خون معاف می شوند دکتر مجید مسلمی در پاسخ به این پرسش که شنیده شده است در پایگاه‌های انتقال خون،‌ خون اهدایی افراد دارای ظاهر نامناسب دور ریخته می‌شود و یا از این افراد دریافت خونی به عمل نمی‌آید، اظهار کرد: خیر، این گونه نیست بلکه دستورالعمل‌های مشاوره و […]

ادامه مطلب