مرکز آمار ایران

خانه در تهران متری 21 میلیون تومان

خانه بنابر آنچه که آمار و ارقام مرکز آمار ایران عنوان می کند تا پاییز سال گذشته متوسط قیمت فروش هر متر زیربنای مسکونی در شهر تهران حدود سه میلیون و 900 هزار تومان بوده است. این در حالی است که متوسط قیمت فروش هر متر خانه در پاییز سال گذشته نسبت به تابستان 3.6 […]

ادامه مطلب