مراقبت

مراقبت از پوست های تیره

 خصوصیات پوست تیره
سلول های پوست تیره دقیقاً همان سلول های پوست روشن هستند. فقط کمی تیره ترند، ویژگی دیگر این سلول ها این است که ملانین ب…

ادامه مطلب