مذاکرات هسته ای

عدم طرح درخواست جدید در مذاکرات هسته ای

مذاکرات هسته ای   چین خواستار عدم طرح درخواست جدید در مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه 1+5 شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرست پست، چین از طرف های مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 خواست تا در مذاکرات درخواست های جدید مطرح نکنند و به نگرانی های مشروع طرف […]

ادامه مطلب