مدرسه ابن حسام

دیدنی های خوسف از شهر های قدیمی خراسان جنوبی

دیدنی های خوسف خوسف در 36 کیلومتری غرب بیرجند مرکز خراسان جنوبی قرار دارد. جایی در حاشیه کویر که با دارا بودن بافت قدیمی، آثار تاریخی دیدنی و شرایط اقیلمی مناسب برای رویش گل نرگس به دیار گل های نرگس معروف است.    پیشینه تاریخی خوسف به پیش از اسلام می رسد و یکی از […]

ادامه مطلب