محمدعلی رامین پدر شوهر مهناز افشار

تصویری از پدر همسر مهناز افشار در همایش

 مهناز افشار تصویری از پدر همسر مهناز افشار در همایش  محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دولت احمدی نژاد و پدر شوهر مهناز افشار که در تصویر با کت و شلوار مشکی  است در کنار جواد کریمی قدوسی در همایش خط قرمز متعلق به دلواپسان تصویری از پدر همسر مهناز افشار در همایش  

ادامه مطلب