محمدرضا حیاتی گوینده خبر

شوکه شدن محمدرضا حیاتی گوینده خبر از شنیدن خبر فوتش

محمدرضا حیاتی گوینده خبر   حیاتی با تکذیب خبر فوت شدن خود، از فعالیت خیانت گونه افراد ناباب در فضای مجازی به منظور جذب مخاطب سخن گفت. محمدرضا حیاتی گوینده پیشکسوت عرصه خبر گفت: “متاسفانه خبری مبنی بر فوت شدن من در شبکه های مجازی در حال گردش است که این موضوع صحت ندارد. متاسفانه […]

ادامه مطلب