مجری قرعه کشی جام جهانی

لباس با حجاب مجری مراسم قرعه کشی جام جهانی

مراسم قرعه کشی جام جهانی ماریا کوماندنایا مجری مراسم قرعه کشی جام جهانی, اعلام کرد که سعی می کند لباس پوشیده ای را بپوشد تا ایرانی ها بتوانند مراسم قرعه کشی جام جهانی را ببینند. مراسم قرعه کشی جام جهانی جذاب است اما هیچ وقت از تلویزیون ایران نشان داده نمی شود به این خاطر […]

ادامه مطلب