مار کشنده سمی در ساحل برزیل

زهر کشنده‌ترین مار جهان گوشت انسان را آب میکند

کشنده‌ترین مار جهان     کشنده‌ترین مار جهان در جزیره‌ای واقع در 32 کیلومتری آن سوی سواحل سائو پائولوی برزیل سکنی گزیده و زهر آن می‌تواند گوشت انسان را ذوب کند. جزیره برزیلی مورد بحث خالی از سکنه بوده و فقط تعداد معدودی از دانشمندان برای مطالعه مارها سالانه اجازه ورود به آن را کسب […]

ادامه مطلب