ماردونا

پدر دیگو آرماندو مارادونا در گذشت

دیگو آرماندو مارادونا فوت پدر ماردنا مارادونا در غم از دست دادن پدرش در سن 87 سالگی به سوگ نشست. پدر “دیگو آرماندو مارادونا”(Diego Maradona) اسطوره فوتبال آرژانتین در سن 87 سال درگذشت تا “ال دیگو” در غمی عمیق فرو برود. پدر “مارادونا” کارگر معدن بود. او در ابتدا با فوتبال بازی کردن فرزندش مخالف بود […]

ادامه مطلب