مادرشوهر

رابطه بین عروس و مادرشوهر

رابطه بین عروس و مادرشوهر همیشه حساسیت هایی در روابط عروس و مادر شوهر وجود داشته؛ منشأ این حساسیت ها هم وجود داماد است که برای عروس شوهر و شریک زندگی و برای مادر پاره تن است. رابطه بین عروس و مادرشوهر مادر فرزند خویش را دوست دارد و او را جگر گوشه خود می […]

ادامه مطلب

چگونه خودمان را در دل مادرشوهرمان جا کنیم؟

دل مادرشوهرمان چگونه خودمان را در دل مادرشوهرمان جا کنیم؟ در سال های اخیر که شکل زندگی تغییر کرده و دختران، تحصیل کرده و برخی دارای شغل شدند، همسو شدن با تمام خواسته‌های خانواده خودشان نیز برای آنها مشکل شده چه برسد به بجا آوردن خواسته‌های خانواده همسر. در نتیجه ارتباط برقرار کردن با خانواده […]

ادامه مطلب